2014. május 26., hétfő

Ferenc pápa és Bartholomeosz patriarcha közös nyilatkozata

NYILATKOZAT

1. Miként a mi tisztelt elődjeink, VI Pál Pápa éa Athenagorasz Egyetemes Patriarcha, találkoztak ötven évvel ezelőtt, így mi is, Ferenc Pápa és Bartholomeosz Egyetemes Patriarcha, akartunk találkozni a Szent Földön, „ahol a mi közös Üdvözítőnk, Krisztus Urunk, élt, tanított, meghalt, feltámadott és felment a mennyekbe, ahonnan leküldte a Szent Lelket a születésben lévő Egyházra” (VI. Pál Pápa és Athenagorász Patriarcha közös nyilatkozata az 1964 január 6. találkozás után). Ez a mostani találkozónk, a Római és a Konstantinápolyi Egyházak püspökeinek egy újabb találkozója, mely Egyházakat a két testvér apostol Péter és András alapított, nekünk egy nagyfokú lelki öröm forrása, miáltal megadatik nekünk a lehetőség az elmélkedésre a közöttünk lévő kapcsolatok mélységéről és hitelességéről, amely egy kegyelemben gazdag útnak a gyümölcse, amelyen az Úr vezetett minket, attól az ötven évvel ezelőtti áldott naptól fogva.