2017. július 8., szombat

Hivatalos ügyintézés

1% felajánlása - Kérdések és válaszok

Támogassa adója 1%-ának felajánlásával a Konstantinápolyi Patriarchátus Magyarországi Ortodox Egyházat.

Kedvezményezett neve: Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus

Technikai szám: 0224

Igazolások kérése, feliratkozás hírlevélre, ügyintézés - Kérdések és válaszok

Amennyiben igazolásokra van szüksége (pl.: keresztség, házasság), úgy első körben keresse meg azt a parókust, ahol az adott esemény megtörtént. Egyéb esetekben pedig írjon a exarchatus@patriarchatus.hu címre, és igyekszünk hamar a segítségére lenni.

Amennyiben olyan ügyet szeretne elintézni, amellyel kapcsolatban itt nem látott információt, vagy egyéb kérdése van, esetleg fel szeretne iratkozni hírlevelünkre, levelét szintén a exarchatus@patriarchatus.hu címre várjuk, és igyekszünk hamar a segítségére lenni.Egyházfenntartási hozzájárulás rendezése - Kérdések és válaszok

Az egyház nem a pénzről szól. Senkit nem szólhat meg senki, akkor sem, ha nem tud anyagilag hozzájárulni az őt befogadó egyházközség kiadásaihoz. Ennek ellenére fontos, hogy tudjuk, minden szervezet működéséhez szükség van valamennyi erőforrásra. A templomban is be kell fizetni valamiből a fűtés, vagy a világítás költségeit, ráadásul sem a pap, sem azok, akik idejük nagy részét áldozzák a közösségre, nem tudnak a levegőből élni. Nekik is kell enniük valamit és az életük fenntartásához nekik is vannak fizetni valóik.


Az egyházközség egy nagy családként kell, hogy működjön, ahol mindenki gondoskodik a másikról, de legfőképpen magának a családnak a fennmaradásáról. Egyházunkban nem szedünk tizedet, mint az más felekezeteknél vagy sok szektánál lenni szokott. Itt teljesen önkéntes a hozzájárulás. De jól gondoljuk meg, hogy akkor tud a közösség is előre jutni, ha mindenki lehetőségeihez mérten megtesz mindent érte.

Házszentelés - Kérdések és válaszok

Házszentelés kérése Az emberek elsődleges élettere, belsejének kifejeződése az ember lakása. Lényegesen többet jelent, mint egyszerűen olyan helyet, ahol álomra hajtja fejét. Az ember otthona egyúttal egyfajta szakrális tér is, hiszen a keresztény ember minden reggel, este, sokszor napközben és éjszaka is itt imádkozik, sok jócselekedete és küzdelme is ide köthető. Fontos, hogy Istennek ajánljuk lakásunkat is. Januárban vízkereszt ünnepét követően minden évben meg szoktuk áldatni otthonunkat, ha pedig új lakásba költözünk, mindenképpen megszenteltetjük azt. Ez a szertartás az Istennek való felajánlás által megtisztítja a helyet. Ez nem valamiféle babonás praktika, hanem annak a szándéknak a kimutatása, hogy az ott élők Istennek tetsző életet kívánnak majd ott élni.

Megemlékezés kérése élőkről és elhunytakról - Kérdések és válaszok

Minden ember felelősséggel viseltetik a másikért. A szeretet jele, hogy megemlékezünk élőkről és holtakról egyaránt. Amikor Isten színe elé visszük magunkat, vagy a másik embert, jót cselekszünk. Hiszünk abban és valljuk, hogy Isten meghallgatja a hozzá fordulókat. A pap a Liturgia előtt, alatt és más szertartások folyamán is megemlékezik azokról az élőkről és elhunytakról, akikről saját jószántából, vagy mások kérésének megfelelően meg kell, hogy emlékezzen. Imádsága ekkor nem csupán egy ember, hanem az egész közösség, az egyház kérésévé válik. Ezért hagyomány, hogy a felírjuk egy lapra és a papnak adjuk azoknak a neveit, akikről szeretnénk, hogy az egyház is megemlékezzék.

Temetés - Kérdések és válaszok

Az élet természetes része az elmúlás. Az egyházi temetéssel egyrészt elbúcsúzunk az elhunyttól, másrészt Isten kezébe helyezzük őt abban a reményben, hogy üdvözülni fog.

Beteglátogatás, olajkenet, betegek szentsége - Kérdések és válaszok

Amikor valaki komolyan megbetegszik, különös szüksége van az egyház szentségeiben való részesedésre. Egyrészt kérheti a betegek szentségének feladását, ami nem valamiféle utolsó kenet azoknak, akik biztosan meg fognak halni, hanem az egyház imádsága az illető felépüléséért, szenvedései elviseléséért és azért, hogy legyen értelme a kapott nehézségeknek.
A betegek szentségének feladásán kívül a pap kérésre elviszi a szentségeket a súlyos beteg számára, hogy állapota miatt ő se nélkülözze a Szent Titkokban való részesülést bűnei bocsánatára és az örök élet elnyerésére.

Esketés - Kérdések és válaszok

Egyházunk a házasság szentségével pecsételi meg Isten és ember előtt a felek között létrejövő frigyet. Ez nem csupán egy hagyomány, vagy formalitás, hanem az isteni parancs és áldás megvalósulása életünkben.

Áttérés orthodox keresztény hitre - Kérdések és válaszok

Ortodox kereszténynek lenni nem csupán egy életérzés, amit a szép szertartások, vagy éppen az ikonok szeretete jelent. Ortodoxnak lenni annyit tesz: közösséget vállalok az egyház több mint ezer éves megingathatatlan tanításával. Ha valaki nem tagja egyházunknak, attól még lehet kiváló ember, élhet szent életet is, de hiányzik a valódi egység az egyházunkkal való kapcsolatából. A más felekezetű keresztények nem azért nem részesülhetnek szentségeinkből, mert többre tartjuk magunkat náluk, hanem azért mert nem ugyanazt vallják, mint mi, nem vállalnak velünk közösséget. Olyan ez, mint a házasság. Lehet a számunkra valaki szimpatikus, lehetünk nagyon jóban is vele, élhetünk is a közelében, de ha nem házasodtunk össze, nem jön létre köztünk az egység, mely valamiképpen a bennünket elválasztó határok lerombolása.

2017. július 7., péntek

Keresztség - Kérdések és válaszok

Akik Krisztus szent egyházához szerettek volna csatlakozni és részesei kívántak a megváltás ajándékából: megkeresztelkedtek. Az ortodox egyházban a keresztség kiszolgáltatásakor egyúttal a bérmálás szentségében is részesülnek a jelöltek. A keresztség beavató szentség, feltétele a többi szentség felvételének is, általa válik az illető az egyház teljes jogú tagjává.