2018. január 20., szombat

Kalota József az Egyetemes Trón protopresbitere, érseki vikárius (1949-2018)

Kalota József atya 1949. január 17-én született Budapesten. Édesapja, id. Kalota József is ortodox papként szolgált a Petőfi téri görög templomban. 1969-1973-ig a Leningrádi Teológiai Akadémia hallgatója volt, ahol 1973-ban kandidátusi fokozatot szerzett. 1974-ben az Athéni Egyetem teológiai karán tanult.