2019. július 29., hétfő

Imádságok

Orthodox felfogás szerint egész életünknek egyetlen nagy közös Istenszolgálattá, liturgiává kell összeállnia. Egy keleti keresztény számára a Liturgia szó nem csak a liturgikus élet csúcspontját, a Szent Liturgiát, vagy az egyéb templomi szertartásokat jelenti. A liturgiába bele tartoznak a jó cselekedetek, a rászorultak segítése és a magánimák is.Hitéből fakadóan törekszik arra, hogy imádsággal fogjon bele a leghétköznapibb dolgainkba is. Amikor egy orthodox-keresztény imádkozik, még ha csak otthon egyedül is van, bekapcsolódik az egyház imájába. Ezt tükrözi imáinak felépítése is. 

2019. július 28., vasárnap

Püspöki liturgia Szigetszentmiklóson

2019. július 28-án délelőtt 11 órai kezdettel Paisziosz püspök atya ünnepi főpapi Liturgiát végzett Szigetszentmiklóson a Szent Miklós Görögkeleti Egyházközségben.
A jó hangulatú eseményen a nyár ellenére sokan részt vettek.

2019. július 27., szombat

Szent Panteleimon gyalogos zarándoklat


2019. július 27-én szombaton ismét sor került a 2013-ban Kalota József protopresbiter által kezdeményezett és azóta minden évben megtartott Szent Panteleimon zarándoklatra. Az idei évben immár negyedik alkalommal vehetnek részt rajta gyalogosan is az érdeklődők.

2019. július 26., péntek

Filladia

Ἐπὶ τὰς Πηγάς
A forrásnál
Κυριακή, 28 Ἰουλίου 2019
2019. július 28., vasárnap


Κυριακή ΣΤ΄ Ματθαίου.
Máté VI. vasárnapja
Τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος καί Παρμενᾶ. Τῆς Ὁσίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου.
Szent Prochor, Nikánor, Timón és Parmenász apostol emléke, A Khrüszobalanton-monostorbeli Szentéletű Irén emléke

2019. július 25., csütörtök

Vendégek érkeztek Beloianniszba az Eperjesi Egyetemről


2019. július 25-én egyházi szláv nyelvű ünnepi Szent Liturgiát mutatott be Beloianniszban ThDr.Kocvár Vladimir PhD atya, az Eperjesi Egyetem Teológiai karának kánonjogot tanító tanára.

2019. július 21., vasárnap

Beloianniszi programok a július 22-i héten


A 2019 július 22-i hét részletes programja Beloianniszban

2019. július 20., szombat

Megnősült a kecskeméti egyházközségünk felolvasója

Nagy örömünnep volt ma Kecskeméten. Templomunk felolvasója Máté, ma tartotta esküvőjét templomunkban. A szertartásra eljött Beloianniszból Prodromosz atya is.

Megemlékezést tartott a beloianniszi egyházközség az 1974-es ciprusi török megszállásról

2019. július 20-án délelőtt a beloianniszi egyházközség halotti emlékszertartással és koszorúzással emlékezett meg az 1974-es ciprusi török megszállásról. Az ünnepségen a település vezetői mellett megjelent Ciprus magyarországi nagykövete is.

2019. július 19., péntek

Filladia

Ἐπὶ τὰς Πηγάς
A Forrásnál
Κυριακή, 21 Ἰουλίου 2019
2019. július 21., vasárnap


Κυριακή Ε΄ Ματθαίου.
Máté V. vasárnapja
Τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡμῶν Ἰωάννου καί Συμεών τοῦ διά Χριστόν σαλοῦ.
Szentéletű János és Krisztusért bolond Simeon atyánk emléke2019. július 13., szombat

Szent Miklós gyalogos zarándoklat

A zarándoklat Szigetszentmiklósról indult, a Szent Miklós Görögkeleti kápolnából és tartott Lórévre a Szent Miklós ereklyéinek átvitele ünnepére szentelt szerb orthodox templomba. Ez a zarándokút lényegében elő zarándoklata volt a két héttel később induló Szent Panteleimon gyalogos zarándoklatnak, mely a Duna másik partján halad egészen Dunaújvárosig.

2019. július 12., péntek

Filladia

Ἐπὶ τὰς Πηγάς
A Forrásnál
Κυριακή, 14 Ἰουλίου 2019
2019. július 14., vasárnap


Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.
A IV. egyetemes zsinat szent atyáinak a vasárnapja
Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀκύλα.
Τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου.

Szent Akvila apostol,
Áthoszi Szentéletű Nikodémus emléke2019. július 7., vasárnap

Élő és élettelen


Vasárnapi Evangéliumhoz (Mt 6, 22-33)

Mondá az Úr: A test világossága a szem. Ha tehát a szemed jó, egész tested világos lesz, de ha a szemed rossz, az egész tested sötét lesz. Ha pedig a benned lévő fény sötétség, mekkora lesz akkor a sötétség!

Filladia

Ἐπὶ τὰς Πηγάς
A Forrásoknál
Κυριακή, 7 Ἰουλίου 2019
2019. július 7., vasárnap


Κυριακή Γ΄ Ματθαίου
Máté III. vasárnapja
Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Θωμᾶ τοῦ ἐν Μαλεῷ καί τῆς
Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς.

Szentéletű atyáinknak, a Malea-hegyi Tamásnak valamint Szent Kirjáka nagyvértanúnőnek emléke2019. július 6., szombat

Szigetszentmiklósi egyházközségünk Ráckevén járt

2019. július 6-án  Szigetszentmiklósi egyházközségünk a Ragádi Kulturális, Családsegítő és Városszépítő Egyesülettel és a Balkán Baráti körrel együtt Ráckevére látogatott, ahol megtekintette a hajómalmot, a Tűztornyot és a Szerb Templomot. Ez utóbbiban Róbert atya előadása mellett egyházközségünk elénekelt néhány liturgikus éneket a részvevők nemkis tetszésére. A templomlátogatás után hajókirándulásra és végül közös görög táncra került sor, ahol Sarantis szolgáltatta az élő zenét.

2019. július 5., péntek

Egerszalókon és Egerben járt egyházközségünk

2019. július 5-én Egerszalókon és Egerben járt egyházközségünk néhány tagja. Egerszalókon megtekintettük a St. Andrea Pincészetet, majd bejártuk Egert. A pincészetet hívő borászok vezetik, erre a borok elnevezései is határozottan utalnak.