2020. április 28., kedd

Kedves testvéreim,

Krisztus feltámadt!

Christos anesti!

A járványra való tekintettel sajnos személyesen szinte senkivel sem találkozhattam, a telefonos beszélgetések és levelezések mellett most engedjék meg, hogy ezúton is beszámoljak arról, hogy egyházközségünkben nem szűnt meg az élet, csak a kapcsolattartás formája változott meg.

Beloianniszi templomunkban a Fényes héten napi szinten megvoltak tartva a Szent Isteni Liturgiák, amelyeket a Nagycsütörtöki és Nagypénteki majd a Feltámadás megünnepelése után hétfőn indítottunk a szeretet vecsernyéjével.

Természetesen zárt ajtók mögött csak az énekes és a szolgálathoz szükséges személyek és a pap jelenlétében.

E héten a betegekért , karanténban lévőkért és Beloianniszi lakosság egészségéjért imádkoztunk, minden nap más helyi utca lakosaiért, köszönetet nyilvánítva minden egészségügyi orvosi tűzoltó szociális katonai rendőri dolgozónak és a falu vezetőinek.

Szerdán vettünk végső búcsút elhunyt Paschalisz testvérünktől a helyi temetőben a megadott szabályok betartása mellett.

A péntek esti paraklisz ugyanúgy magába foglalta kéréseinket reményekkel fordulva Isten Szentséges Szülőjéhez, alázatos fohásszal és reményekkel hogy egészségben maradjunk meg mindnyájan továbbra is.

A Vasárnapi Liturgia után Szent György Áldását kértük veteményeinkre, gyümölcsösökre szőlőre és mezeink minden termésére.

Imáink és napi szolgálataink továbbra is magába foglalják minden kedves testvérünket azoknak jólétét és egészségét, iskolásainkat, óvodásainkat, kiknek hangoskodása már nagyon hiányzik a falu utcáiról, reménykedve, türelemmel és fegyelmezettséggel várva mielőbbi találkozásunkat.

A Feltámadt Krisztus Isteni Áldása szálljon mindnyájatokra

Imáitokat kérve

Páter Prodrómosz