2021. augusztus 30., hétfő

Közös Szent Liturgia Bartholomaios patriarchával

Őszentsége i. Bartholomaios egyetemes patriarcha szent liturgián vesz részt a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomban. Cím: 1056 Budapest, március 15. tér 2. Az Ön megtisztelő jelenléte ezen a történelmi eseményen nagy öröm számunkra. 2021. szeptember 12. délelőtt 9:00.

2021. augusztus 23., hétfő

Új taggal gyarapodott egyházunk

Luxemburgban élő görög - magyar vegyes család legifjabb tagjának keresztelőjét tartotta meg egyházközségünk Beloianniszban.  A kis Natália Elizabet a szent keresztség kötelékében felvételt nyert egyházunk tagjai közé, melyhez ezúton is gratulálunk neki és rokonainak.

2021. augusztus 20., péntek

ARSZENIOSZ METROPOLITA MAGYAR ÁLLAMI KITÜNTETÉSE

2021. augusztus huszadikán, a magyar nép megvilágosítói, Szent István király és Szent Hierotheosz püspök ünnepnapján, a magyar nemzeti ünnep alkalmából a Magyar Köztársaság elnöke, Áder János, Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László házelnök jelenlétében ünnepélyes keretek közt átadta a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozatának kitüntetését Arszeniosz Kardamákisz püspök úrnak, ausztriai metropolitának, magyarországi- és közép-európai exarchának. 

Ünnepi Liturgia és kenyéráldás volt államalapításunk ünnepén Beloianniszban

 2021. augusztus 20-án ünnepi Liturgia és kenyéráldás volt a beloianniszi egyházközségünkben.

Ünnepi püspöki liturgia volt a váci utcai templomunkban az államalapítás ünnepén

 2021. augusztus 20-án Arsenios metropolita ünnepi Szent Liturgiát mutatott be Budapesten a Szent István és Szent Hierotheosz kápolnában. A templomünnepen az egyházközség papjai mellett részt vettek a többi egyházközség papjai is.

2021. augusztus 19., csütörtök

Új ikonok készültek a Szent István és Szent Hierotheosz kápolnába.

2021. augusztus 19-én két új ikon érkezett a váci utcai kápolnába. A magyar szenteket bemutatható értékes ikonok éppen az államalapítás ünnepének előestéjén kerültek elhelyezésre.

2021. augusztus 16., hétfő

Nagyboldogasszony ünnepe Beloianniszban

 2021. augusztus 15-én sokan érkeztek a szépen kidíszített templomba. A Szent Liturgián kívül az ünnep tiszteletére akathisztoszt is végeztek.

2021. augusztus 15., vasárnap

Az Istenszülő elszenderedését ünnepelte szigetszentmiklósi egyházközségünk

 2021. augusztus 15-én ünnepi díszbe öltözött a szigetszentmiklósi Szent Miklós kápolna. A szabadságok ellenére viszonylag sokan érkeztek megünnepelni az egyházi év e jeles napját. Ezen a napon a résztvevők származásának megfelelően a Miatyánkot magyarul, németül, hollandul, görögül és ószláv nyelven is elmondták a hívek.

2021. augusztus 8., vasárnap

Szőlő és terményáldás volt Szigetszentmiklóson

2021. augusztus 8.-án a Színeváltozás utáni vasárnapon került sor Szigetszentmiklóson a szőlő és termény áldására, a hívek a Szentliturgia után megáldott szőlőből és egyéb terményekből vihettek haza.

A nyár teljességében, augusztusban változik át minden növény és az addig érlelt gyümölcsök ilyenkor válnak ízletessé. A fáradtságos munka eredménye ilyenkor kezd látszani. Ennek jelképe, hogy a megáldott paradicsomok a kápolna mögötti kertben nőttek.2021. augusztus 6., péntek

Főpapi Liturgia volt a Szent György-hegyen

2021. augusztus 6.-án a Szent Győrgy-hegyen Arszeniosz metropolita Márton atyával ünnepi szent liturgiát mutatott be. A piciny kápolnában ugyan csak kevesen fértek be, de a kívül maradtak is halhatták a színeváltozás ünnepén szokásos szövegeket.