Mi Atyánk...

Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved; jöjjön el a Te Országod; legyen meg a Te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.

Mert Tied a hatalom és Tied az Ország és az erő és a dicsőség, az Atyáé és Fiúé és Szent Léleké, most és mindenkor és mindörökkön örökké.